Spring til indhold

Hvilke andre kilder bør jeg bruge?

Udviklingen af OpenAid.dk er en direkte opfølgning på den forpligtigelse til øget transparens, der blev formuleret ved en højniveaukonference i Busan, Sydkorea, i 2011. Se §23 i dokumentet Busan Partnership for Effective Development Co-operation

Her er fokus lagt på tilvejebringelsen af helt aktuelle og fyldestgørende oplysninger om igangværende aktiviteter og fremadrettede oplysninger om kommende udbetalinger. Dette er identificeret som de områder, hvor der er størst behov for nye standarder for at opnå hurtigere dataudveksling.

Den nye dataudveksling, og dermed OpenAid.dk, er således ikke udviklet for at erstatte eller overflødiggøre de eksisterende, statistiske kilder til historiske oplysninger om udviklingssamarbejdet. Det er derfor stadig vigtigt at kende og benytte disse eksisterende kilder.

OpenAid.dk omfatter eksempelvis historiske oplysninger om alle udbetalinger til aktiviteter, der enten var igangværende ved årsskiftet 2012/2013, eller er igangsat siden da. Men oplysninger om aktiviteter, der var afsluttet inden 1. januar 2013, findes ikke her. Den bedste kilde til historisk og statistisk talmateriale er OECD.stat. Her findes resultatet af de endelige, årlige opgørelser bevaret og tilgængelige, helt tilbage til den spæde start for det internationale udviklingssamarbejde, for mere end 50 år siden. 

OpenAid.dk vil altid vise opgørelserne i henhold til gældende standarder for de bagvedliggende, statistiske kategorier og kode-lister. Disse statistiske standarder udvikler sig imidlertid til stadighed, og videreudvikles for at understøtte dialogen om nye politiske prioriteter og forpligtigelser. Når sådanne ændringer gennemføres, vil det også ændre de historiske oplysninger om de berørte aktiviteter, der vises i OpenAid. OECD.stat er den bedste kilde at anvende for at sikre statiske data vedrørende afsluttede år, også de år der findes i OpenAid.

""

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf. 33920000