Spring til indhold

Ordliste

API

Application Programming Interface (API) is the technical solution, chosen for automated eksport of data from management applications in the Ministry of Foreign Affairs. Data is wrappes in a standardised international format (ref. IATI), and exposed on the address http://iatiquery.um.dk/activities.ashx? Anyone can get these data, in machinereadable format (xml), and since the structure (xml-schema) is based on the IATI-standard, data from Denmark can be combined with data from any other IATI-publisher.


Bilateralt udviklingssamarbejde

Samarbejde mellem Danmark og et andet land. Kernen i Danmarks bilaterale udviklingssamarbejde er landeprogrammerne i prioritetslandene. Bilateralt samarbejde omfatter dog også en bred vifte af andre former for udviklingsbistand. I praksis er bilateralt samarbejde lettest at definere som ’alt andet end multilateralt samarbejde’.


Bistandskronen

Bistandskronen er den simpleste illustration af et års, samlet Dansk udviklingsbistand. Lagkagediagrammet blev første gang brugt ved relanceringen af Danidas Årsberetning i nyt format i 1996.


DAC

Development Assistance Committee (DAC) under Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); den multilaterale institution der siden starten, for mere end 50 år siden, har været ansvarlig for definitionen af hvad der kan medregnes som officiel udviklingsbistand (ODA). Indsamling og formidling af statistiske oplysninger om bistandens størrelse og karakter, gennemførelse af peer-reviews af donorlandenes indsats og offentliggørelse af best-practice for effektivt udviklingssamarbejde hører til DAC’s hovedopgaver.


IATI

International Aid Transparancy Initiative (IATI) har drevet udviklingen af det nye standardformat for udveksling af dagsaktuelle data om udviklingssamarbejde, som OpenAid.dk baseres på. IATI-formatet har sin styrke i at muliggøre hurtig udveksling af helt aktuelle data, som supplement til DAC’s indsamling og formidling af historiske, statistiske data.


Multilateralt udviklingssamarbejde

Den multilaterale bistand er kernebidragene til de multilaterale institutioner der er medtaget på DAC Direktivets Annex 2. Enhver øremærkning af bidrag til de samme organisationer medfører, at bidraget medregnes i det bilaterale udviklingssamarbejde i stedet.


ODA

Official Development Assistance (ODA) betegner de bidrag donorlandenes myndigheder yder til det internationale udviklingssamarbejde; bidrag der opfylder de kriterier DAC har defineret, og rapporteres i overensstemmelse med DAC-direktivet. ODA omfatter således ikke privat indsamlede midler, eller filantropisk indsats fra private virksomheder.


Udenfor FL § 06.3 og 06.11.19

Rammerne for Danmarks ODA fastsættes i de årlige Finanslovsforhandlinger. På Finansloven findes Udenrigsministeriets rammer under § 06, og størstedelen af ODA-rammen findes på konto 06.3. En mindre del af Naboskabsprogrammet, under konto 06.11, opfylder ODA-kriterierne, og forvaltes efter samme retningslinjer som 06.3. Udenfor disse konti findes en række større og mindre udgifter under andre konti, og i andre ressortministerier, der også opfylder ODA-kriterierne fra DAC. Disse forvaltes efter andre retningslinjer, og oplysningerne indsamles kun en gang om året. Derfor har disse dele af Danmarks ODA altid optrådt særskilt i Danidas årsberetninger, og vil fortsat fremstå med færre detailoplysninger på OpenAid.dk.


Om denne side

Tryk på pilene for at få ordforklaringerne foldet ud.

""

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf. 33920000