Spring til indhold

Hvordan bruger jeg Danida Open Aid?

OpenAid.dk er bygget op omkring en grundstruktur, som du kan finde i al systematisk information og statistik omkring udviklingssamarbejdet.

I kraft af DAC’s definition af ODA, og krav til den statistiske rapportering, gives der tre primære dimensioner:

  • Hvem giver vi tilskud? Dimensionen Organisationer omfatter hele bistanden. 
  • Hvad giver vi tilskud til? Dimensionen Sektorer omfatter hele den bilaterale bistand 
  • Hvor gør det gavn? Dimensionen Lande og regioner omfatter også den bilaterale bistand. En stor del af samarbejdet er ikke afgrænset til et bestemt land, men har en regional eller global karakter.

Ved siden af denne grundstruktur har vi valgt at prioritere tidsdimensionen. På alle sider er der i øverste venstre hjørne en årstals-vælger. OpenAid.dk vil i udgangspunktet vælge det seneste afsluttede år, men du kan også vælge at se på indeværende år. De viste tal vil være dagsaktuelle.

De samme dimensioner står til rådighed som krydsreferencer på navigationssiderne – med intuitiv adgang til at vende perspektivet, f.eks. skifte fra at se volumen på et modtagerland på et udvalgt formål i sektorfordelingen, til at se den samlede sektorfordeling for samarbejdet med det pågældende land eller de organisationer der samarbejdes med.

Som en fortsættelse af Danidas Årsberetninger, er det samlede lagkagediagram ’Bistandskronen’, og tabel-visning af den samlede bistand i Finanslovskategorier, videreført i OpenAid.

Søge- og Filtersiden ’Projekter’ giver mulighed for at kombinere forskellige kriterier, eller søge målrettet efter bestemte sager.

""

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf. 33920000